Nasza firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, produkujemy konstrukcje stalowe zgodne z normą EN 1090 i klasą wykonania konstrukcji EXC3. Spawanie konstrukcji realizujemy w oparciu o certyfikat ISO 3834.

Norma EN 1090 odnosi się do następujących materiałów, elementów, konstrukcji, a także podkonstrukcji a w szczególności do poszczególnych operacji:

  • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych
  • elementy stalowe używane w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych
  • elementy stosowane bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych
  • elementy konstrukcyjne oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie
  • elementy wykonane z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii
  • elementy produkowane z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni

Aby zagwarantować zgodność naszych wyrobów z regulacjami prawnymi przeprowadzamy ocenę zgodności właściwości wyrobu przed jego wprowadzeniem na rynek. Dokonanie takiej oceny pozwala nam na oznakowanie wyrobu znakiem CE. Spółka Nordcoop spełnia wymagania zawarte w dyrektywnie EN 1090 i posiada Zakładową Kontrolę Produkcji, co uprawnia nas do nadawania znaku CE na produkowane przez nas wyroby.

Skontaktuj się z nami, na Twoje zapytanie odpowiemy w ciągu 3 godzin

Gotową ofertę otrzymasz w ciągu 1 dnia | +48 58 623 57 85 | sales@nordcoop.com
OBEN